โรงเรียนบ้านสว่างปากราง

ชื่อโรงเรียน บ้านสว่างปากราง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นายูง
เขต/อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Sawangpakrang@hotmail.com
เว็บไซต์ -