โรงเรียนบ้านหนองบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาดี
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ malnam0903@obecmail.go.th
เว็บไซต์ -