โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านแสงสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แสงสว่าง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ saengsaw@hotmail
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/saengsawang/