โรงเรียนบ้านหนองแสง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแสง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแสง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ satjan0702@obec.go.th
เว็บไซต์ http://www.bannongsaengschool.ac.th/