โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับกุง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ pugdee1@hotmail.com
เว็บไซต์ -