โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองประเสริฐ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับกุง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ npsschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.npsud2.ac.th