โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม

ชื่อโรงเรียน บ้านสามเหลี่ยม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับกุง
เขต/อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ racrat0307@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -