โรงเรียนบ้านวังชมภู

ชื่อโรงเรียน บ้านวังชมภู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำเลาะ
เขต/อำเภอ ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://host.udonthani3.go.th/vung/