โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสูง
เขต/อำเภอ ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -