โรงเรียนบ้านหนองหลัก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหลัก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหลัก
เขต/อำเภอ ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ ploysai_2011@hotmail.com
เว็บไซต์ -