โรงเรียนบ้านหนองแซง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแซง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยวาน
เขต/อำเภอ ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -