โรงเรียนบ้านโพนสูง

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสูง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งฝน
เขต/อำเภอ ทุ่งฝน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -