โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุงทับม้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังสามหมอ
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.ntm.ac.th