โรงเรียน*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง

ชื่อโรงเรียน *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำโคกสูง
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -