โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหญ้าไซ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหญ้าไซ
เขต/อำเภอ วังสามหมอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Bannongyasai_58@hotmail.com
เว็บไซต์ -