โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านหินโงม
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -