โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน บ้านแมดวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงดา
เขต/อำเภอ สร้างคอม
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ mahukkaphun@gmail.com
เว็บไซต์ -