โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ศรีสำราญ
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ slschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -