โรงเรียนบ้านหนองกุง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองกุงศรี
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -