โรงเรียนบ้านหนองโก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บุ่งแก้ว
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -