โรงเรียนบ้านหนองจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสะอาด
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ chibua2606@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/schoolnongjan/