โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแสงแสงแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกกลาง
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -