โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

ชื่อโรงเรียน บ้านม่วงเฒ่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสะอาด
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ boontom038@hotmail.com
เว็บไซต์ -