โรงเรียนบ้านสร้างก่อ

ชื่อโรงเรียน บ้านสร้างก่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สร้างก่อ
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ http//sangkor@udon4.com
เว็บไซต์ www.sangkor school.com