โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านโสกแกคำเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองเพีย
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ peter6339@gmail.com
เว็บไซต์ -