โรงเรียนบ้านลำภู

ชื่อโรงเรียน บ้านลำภู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขอนยูง
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ utarak2516@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -