โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหญ้ารังกา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พังงู
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.thai-school.net/nongya