โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนงาม
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -