โรงเรียนบ้านโพนงาม

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนงาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนงาม
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Phonmang_sh@hotmail.com
เว็บไซต์ -