โรงเรียนบ้านหนองกอบง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกอบง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผักตบ
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ buakate2505@hotmail.com
เว็บไซต์ -