โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุงดอนบาก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผักตบ
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wasana+potchana@hotmail.com
เว็บไซต์ -