โรงเรียนบ้านศาลา

ชื่อโรงเรียน บ้านศาลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนงาม
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ phadoongsakda@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -