โรงเรียนบ้านวังฮาง

ชื่อโรงเรียน บ้านวังฮาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สร้อยพร้าว
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ wanghang_aum@hotmail.com
เว็บไซต์ -