โรงเรียนบ้านสะแบง

ชื่อโรงเรียน บ้านสะแบง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะแบง
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Serior1958@gmail.com
เว็บไซต์ www.bansabang.net