โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองสระปลา
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ banmai167@hotmail.com
เว็บไซต์ -