โรงเรียนบ้านยา

ชื่อโรงเรียน บ้านยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านยา
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ Som.Teanjai@gmail.com
เว็บไซต์ -