โรงเรียนบ้านหนองนกทา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนกทา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเม็ก
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ unipam_5@hotmail.com
เว็บไซต์ -