โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง

ชื่อโรงเรียน บ้านเม็กดงเรือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเม็ก
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ mekdongruang@gmail.com
เว็บไซต์ -