โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเม็ก
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ chaowalit_it@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -