โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองงิ้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหาน
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nngschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -