โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)

ชื่อโรงเรียน บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหาน
เขต/อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -