โรงเรียนบ้านเลา

ชื่อโรงเรียน บ้านเลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำพ่น
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเลา อุดรธานี