โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงเดิด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำพ่น
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -