โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวบาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบัวบาน
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nbb-school@hotmail.com
เว็บไซต์ -