โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวเงิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อูบมุง
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ boon.k@live.com
เว็บไซต์ -