โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงชุมพล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุดหมากไฟ
เขต/อำเภอ หนองวัวซอ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -