โรงเรียนบ้านสามขา

ชื่อโรงเรียน บ้านสามขา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านโปร่ง
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ urapro1501@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -