โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองท่มคำเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวนาคำ
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kroochai97@gmail.com
เว็บไซต์ -