โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนกเขียน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองนกเขียน
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nokkean@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th/nongnok/