โรงเรียนบ้านหนองกุง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นายูง
เขต/อำเภอ ศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.udesa2.go.th/Bannongkungpow